Všeobecné podmienky

Vitajte vo Webnode!

Webnode je internetová služba/produkt, ktorá/ý je vlastníctvom a je vedený spoločnosťou „Webnode AG“, so sídlom na Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko.

Tieto Všeobecné podmienky regulujú používanie všetkých produktov a služieb Webnode, vrátane webových stránok webnode.sk a ich obsahu. V podmienkach je zahrnutých niekoľko dokumentov, predovšetkým Všeobecné podmienky, Pravidlá registrácie domén, Zásady ochrany osobných údajov a Zmluva o spracovaní osobných údajov.

POUŽÍVANÍM INTERNETOVÝCH STRÁNOK WEBNODE (VRÁTANE ICH OBSAHU), A/ALEBO PRODUKTOV A/ALEBO SLUŽIEB, SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, ALEBO NIMI NECHCETE BYŤ VIAZANÝ, NEPOUŽÍVAJTE STRÁNKY, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY WEBNODE.

Podmienky poskytnutia služieb

Webové stránky Webnode, ich obsah, produkty a služby, sú dostupné pre osoby bez vekového obmedzenia, právne spôsobilé sa zmluvne zaviazať (záväzný súhlas). Overenie dodržiavania týchto kritérií môže byť požadované pri prístupe ku všetkým (alebo niektorým) službám alebo produktom formou identifikačných údajov alebo kontaktných informácií.

Tieto Podmienky poskytnutia služieb sú definované medzi nami a užívateľom. Nikto ďalší nie je oprávnený z nich benefitovať.

V prípade že súd v súdnom konaní rozhodne, že niektoré ustanovenie z týchto Podmienok poskytnutia služieb nie je platné alebo inak vymáhateľné, bude dané ustanovenie vyňaté z Podmienok poskytnutia služieb, zatiaľ čo ostatné body Všeobecných podmienok budú zachované v plnej platnosti a účinnosti.

Ak sú Podmienky poskytnutia služieb rozporuplné so Všeobecnými podmienkami obsiahnutými vo Vašej registrácii u Webnode (pokiaľ je platná), potom majú Podmienky poskytnutia služieb prednosť, pokiaľ nie sú špecifikované na prídavných dokumentoch dostupných v oddelení Webnode služby zákazníkom.

1. Definície

Kedykoľvek nájdete vo všeobecných podmienkach označenia "Vy", "Vami"alebo "Užívateľ", všetky poukazujú na Vašu osobu, užívateľa Webnode stránok, ich obsahu, produktov a služieb a označnie "Váš/a" je vyložený v rovnakom znení. Okrem toho, "My", "Nás" a "Webnode" odkazuje na spoločnosť Webnode AG a "Naša" a "Webnode" je vyložený v rovnakom znení. "Informácie o užívateľovi" sa vzťahujú k osobným informáciam a môžu byť zhromažďované nami na Webnode.com v priebehu registrácie alebo po nej, alebo po získanie Webnode služby alebo produktu. "Naša webová stránka" sa vzťahuje na webovú stránku webnode.sk a všetky webové stránky súvisiace. Avšak "Webnode stránka" sa vzťahuje na internetové stránky našich užívateľov, teda vytvorené použitím systému Webnode. „Tretia strana“ sa vzťahuje na akúkoľvek osobu / subjekt / spoločnosť, ktoré nie sú prepojené s Webnode AG.

2. Dostupné služby

2.1 Bezplatná verzia

Webnode ako základný nástroj pre tvorbu a hosting webových stránok je úplne zadarmo pre všetkých užívateľov. Vlastnosti Našej bezplatnej verzie sa líšia v závislosti na type stránky. Bezplatná verzia pri osobných stránkach poskytuje 100 MB priestoru na disku, osobná verzia pri firemných stránkach poskytuje 10 MB priestoru na disku. Bezplatná verzia pri oboch ďalej poskytuje 1 GB množstva prenesených dát/mesiac a mobilnú verziu stránok. Bezplatná verzia pre e-shopy poskytuje 10 MB priestoru na disku a 1 GB limit prenesených dát/mesiac, mobilnú verziu stránok, možnosť uverejniť 10 produktov a platbu kreditnou kartou prostredníctvom PayPal.com.

2.2 Prémiové služby

V prípade, že budete potrebovať zvýšiť limit pre priestor na disku, vlastnú doménu alebo si jednoducho želáte mať unikátny design či obsah internetových stránok na mieru podľa Vašich inštrukcií (copywriting), môžete využiť niektorú/é z Našich prémiových služieb. V súčasnej dobe tieto služby zahŕňajú nielen vyššiespomenuté možnosti, ale tiež prémiovú zákaznickú podporu, zálohovanie a obnovu dát, štatistiky podnikania, vlastnú pätičku, online reklamné kampane a mnoho ďalších služieb už dostupných, alebo v procese zavádzania.

3. Platené služby

3.1 Ceny

Všetky služby majú stanovenú cenu alebo rozsah ceny v závislosti na vlastnostiach požadovaného produktu / služby a čase potrebnom na ich realizáciu. Tieto ceny môžu byť upravené vzhľadom na zmeny na trhu alebo môžu byť dočasne nahradené špeciálnymi / zvýhodnenými cenami. Hodnoty sú uvedené v miestnej mene alebo v amerických dolároch (USD). Prehľad Našich cien nájdete tu.

3.2 Zakúpenie prémiových služieb

Všetky Naše prémiové služby sú k dispozícii v administrácii Vášho projektu a sú taktiež k dispozícii na http://www.webnode.sk/cennik/. Ak si želáte získať viac informácií alebo zakúpiť niektorú/é z Našich prémiových služieb, kontaktujte užívateľskú podporu na http://www.webnode.sk/kontakt/ https://www.webnode.sk/kontakt/.

4. Doména (Platená služba)

4.1 Registrácia domény a vlastníctvo domény

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá zakúpi doménu, je jej zákonným vlastníkom. Webnode vystupuje len ako technický správca a ako prostredník (agent) medzi Vami a organizáciou, ktorá zaistí danú doménu. Ak sa Vy ako majiteľ domény rozhodnete doménu neobnoviť, Webnode nie je zodpovedný za prípadné problémy alebo komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku vypršania domény. Ak nezaistíte včasnú platbu, môžete o doménu nenávratne prísť, za čo Webnode nenesie zodpovednosť. Domény sú vo východzom stave zamknuté pre transfér. Na žiadosť majiteľa domény môže byť doména odomknutá.

4.2 Predĺženie domény

Doména môže byť predĺžená kedykoľvek od dátumu nákupu až do dňa pred dátumom konca platnosti, uvedeného v administrácii projektu. Predĺženie domény se považuje za uhradené, pokiaľ Dátum platby predchádza dni pred dátumom konca platnosti. Dátum platby je stanovený na základe potvrdenia o úspešnom prijatí príslušnej sumy zo strany poskytovateľa spôsobu platby (tzn. toho, kto platbu technicky zaisťuje, napr. banka). Ak nie je platba za Obnovenie domény uhradená včas, spadne doména do karantény (tzv. ochrannej lehoty). Doménu je možné z karantény obnoviť za poplatok. Pre generické domény (gLTD - generic top level domain - napr. .com, .net, .org) je poplatok za obnovenie 100 EUR (alebo 150 USD / 2499 Kč). Ceny za obnovenie iných typov domén sa môžu líšit, začínajú však na sume 100 EUR (alebo 150 USD / 2499 Kč).

4.3 Zrušenie registrácie

Domény sú vo vlastníctve toho, kto ich nadobudol hneď v okamihu dokončenia nákupu, a preto ich registrácia nemôže byť po dokončení nákupu zrušená a zaplatená suma vrátená.

4.4 Skrytá registrácia domény

Je možné zaregistrovať si doménu a súčasne zachovať Vaše súkromie/anonymitu v zmysle vyhnúť sa príjmaniu SPAMu (nevyžiadanej elektronickej správy) alebo možnosti vyhľadania Vašich údajov v databázach. Počas procesu registrácie sa od Vás vyžaduje poskytnutie Vašich kontaktných údajov, aj keď budú použité len pre účely platby (t.j. vystavenie faktúry). V ostatných prípadoch sú informácie, ktoré nemajú býť zverejnené, nahradené kontaktnými informáciami Anonymouse Domains, s. r. o. Službu skrytej registrácie domén zaisťujeme prostredníctvom a podľa podmienok spoločnosti Anonymouse Domains, s. r. o., IČ: 28296800, so sídlom Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, alebo prostredníctvom iných tretích strán. Podmienky služby skrytej registrácie domén sú uvedené tu: http://anonymousedomains.com/service-agreement-cz.html

5. Zmluva a zrušenie zmluvy

5.1 Zmluva

Záväzná zmluva sa uzatvára medzi Vami a Webnode vo chvíli, keď si službu objednáte a je potvrdená akonáhle je platba úspešne dokončená. „Úspešne dokončené“ je definováné ako moment, kedy bola celá čiastka uhradená a faktúra je k dispozícii v administrácii Vášho Webnode účtu, pod položkou „Administratíva“, v sekcii „Objednané služby a fakturácia“. „Vratná lehota“ činí 15 dní, počas ktorých môžete požiadať o zrušenie služby. Na tento proces sa však vzťahujú špecifické kritériá a pravidlá (viď bod 6.5).

5.2 Zrušenie zmluvy

O zrušenie akejkoľvek služby môžete požiadať kedykoľvek, s výnimkou vrátenia zaplatenej čiastky. O zrušenie, rovnako ako nákup, či žiadosť o zmeny v súvislosti s aktuálne poskytovanými službami (t.j. čokoľvek, čo sa týka fungovania Vášho projektu), musíte požiadať Vy (vlastník projektu) písomne (e-mailom) a z emailovej adresy použitej pri registrácii projektu.

5.3 Dĺžka trvania zmluvy

Dĺžka trvania zmluvy v prípade prémiových balíčkov je v rozpätí od 1 do 10 rokov. Doména je registrovaná na dobu minimálne 1-2 roky (v závislosti od podmienok poskytovateľa) a maximálne na 10 rokov. Pre ostatné služby platí, že pokiaľ nie je pri nákupe uvedené inak, zmluva sa končí poskytnutím služby.

6. Platby/Poplatky a náhrady

6.1 Spôsoby platby

Prémiové služby je možné uhradiť prostredníctvom služby PayPal, kreditnej karty, bankového prevodu alebo iným spôsobom platby špecifickým pre danú krajinu (vrátane priameho vkladu na bankový účet Webnode).

V prípade bankového prevodu sú všetky potrebné informácie k dispozícii v objednávke prémiových služieb. Taktiež, prosím, vezmite na vedomie, že poplatky vyplývajúce z bankového prevodu sú hradené Vami, nie spoločnosťou Webnode.

Dôležité: Ste zodpovedný za vyplnenie Vašich informácií do žiadosti o platbu. Prosím, uistite sa, že všetky kolónky sú vyplnené a že všetky poskytnuté údaje sú správne. Spoločnosť Webnode nie je zodpovedná za nedokončenie žiadosti z dôvodu nesprávnych alebo nedostatočných informácií o užívateľovi.

6.2 Spracovanie platieb

Ak ste si zakúpili ľubovoľné služby pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom služby PayPal, povoľujete Webnode (či už priamo, prostredníctvom jeho pobočiek, dcérskych spoločností, alebo iných tretích strán) platbu strhnúť z Vašej karty alebo účtu. Pri dokončení Vášho nákupu ukladáme Vaše platobné informácie, ktoré môžu byť použité na automatické obnovenie služieb a pre urýchlenie Vášho ďalšieho nákupu vo Webnode. Spracovanie platieb prebieha s maximálnou možnou mierou zabezpečenia.

Automatické obnovenie môže byť kedykoľvek zrušené v „administrácii“ Vášho projektu.

6.3 Opakujúce sa platby (automatické predĺženie)

Pokiaľ ste si zakúpili prémiovú službu a uhradili ste čiastku prostredníctvom kreditnej karty alebo služby PayPal, Vaše predplatné môže byť obnovené automaticky. Interval obnovení môže byť mesačný alebo ročný, v závislosti od typu platby, ktorý ste vybrali. Pri obnovení na ročnej báze je čiastka účtovaná pred ukončením platnosti zakúpenej služby a pred stiahnutím platby budete o blížiacej sa úhrade vopred informovaní.

Automatické obnovenie môže byť kedykoľvek zrušené v „administrácii“ Vášho projektu. Ak automatické obnovenie nezrušíte, oprávňujete Webnode strhávať platbu za služby z Vašej karty nebo účtu.

6.4 Dátum platby a dátum aktivácie

Dátum platby je stanovený na základe potvrdenia o úspešnom prijatí danej čiastky zo strany zvoleného platobného subjektu (t.j. poskytovateľ platobnej metódy). Pri platbe kreditnou kartou alebo cez PayPal, je čiastka odpočítaná z Vášho účtu okamžite. Okrem toho, dátum platby je zhodný s dátumom aktivácie, v prípade, že dohľadanie objednávky uhradenej v plnej výške nie je nutné uskutočniť manuálne. V tomto prípade sa môže aktivácia oneskoriť o niekoľko dní.

6.5 Žiadosti o refundáciu

Všetky Prémiové služby, s výnimkou registrácie či obnovenia domény, je možné zrušiť a zažiadať o vrátenie peňazí do 15 dní od dátumu aktivácie. Vrátenie peňazí je možné len v prípade Vášho prvého nákupu Prémiových služieb. 15denná lehota vrátenia peňazí sa nevzťahuje na opakované platby, a to ani v prípade automatického obnovenia služieb. Upozorňujeme, že vouchery (zľavové kódy) nie je možné preplatiť za žiadnych okolností.

Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na už zaregistrované domény. V prípade, že ste obdržali voucher (zľavový kód) na zakúpenie domény v rámci nákupu prémiových služieb a žiadosť o vrátenie peňazí nám pošlete až po registrácii domény, bude Vám vrátená suma vo výške ceny balíčku prémiových služieb po odrátaní hodnoty voucheru na registráciu domény.

V prípade reklamných kampaní, ak sa tretia strana (Google) rozhodne pripravenú kampaň zablokovať z dôvodu, že propagovaný produkt/službu vyhodnotí ako sporný a zablokuje ju, nie je možné požadovať vrátenie peňazí. V takovém případě nenese Webnode odpovědnost za případnou finanční ztrátu uživatele.

Žiadosť o zrušenie zmluvy musíte poslať e-mailom na Našu zákazníckú podporu (viď odstavec 5).

Na zrušenie prémiových balíčkov v rámci 15 dňovej lehoty, nie je potrebné odôvodnenie, napriek tomu, že ho uvítame ako cenný zdroj informácií.

V prípade oprávnenej požiadavky na zrušenie akejkoľvek prémiovej služby, v výnimkou prémiových balíčkov a registrácie domén, je nutné uviesť dôvod storna. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch, dôvody pre refundáciu môžu byť nasledujúce:

 • (a) Úplné ukončenie všetkých služieb (vrátane bezplatnej verzie);
 • (b) Opakujúci sa technický problém so službou, ktorý znemožňuje normálne fungovanie Vášho projektu;
 • (c) Nie je možné poskytnúť službu, ktorá bola uhradená v plnej výške (s potvrdením o zaplatení).

Dôležité: Spoločnosť Webnode AG si vyhradzuje právo na preskúmanie Vami uvedeného dôvodu na zrušenie služieb, na základe ktorého rozhodne o prijatí alebo odmietnutí Vašej žiadosti.

6.6 Dátum a spôsob refundácie

Refundácia uhradenej čiastky prebehne do 60 dní odo dňa obdržania oznámenia od Webnode o schválení refundácie a bude realizovaná zhodnou platobnou metódou, akú ste zvolili pre úhradu (s výnimkou priameho vkladu) alebo nevratnou poukážkou na služby (voucher). Deaktivácia služby prebehne súčasne s refundáciou.

7. Prijateľné použitie

„Prijateľné použitie“ Webnode stránok, ich obsahu, produktov a služieb je definované v bodoch 7.1 až 7.8. Konanie, ktoré je protichodné alebo inak opomenuté v zmienených odstavcoch, je v rozpore s Podmienkami poskytnutia služieb, a preto sa riadi pravidlami disciplinárneho alebo právneho stíhania. Viac informácií nájdete v odstavci 10.

7.1 Obsah

Nebudete publikovať ani distribuovať prostredníctvom Webnode stránok akýkoľvek materiál hanlivej, výhražnej, obscénnej, škodlivej, pornografickej alebo inak protiprávnej povahy. Taktiež materiály, ktoré akokoľvek porušujú alebo sú v rozpore v akomkoľvek ohľade s Našimi právami alebo právami ostatných (vrátane, ale nie výlučne, práva duševného vlastníctva, zachovania mlčanlivosti a práva na súkromie) sú úplne zakázané, rovnako ako konanie, ktoré môže spôsobiť problémy, újmu či nepríjemnosti nám alebo iným. Navyše nesmiete vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo inak urážlivé. Odporúčame užívateľom správať sa k sebe slušne a s úctou.

7.2 Vlastníctvo obsahu

Bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka materiálu, nebudete na Webnode stránkách publikovať ani inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý nevlastníte.

7.3 Účasť na plánovaných akciách

Budete dodržiavať pravidlá akejkoľvek súťaže, propagačnej či marketingovej kampane, ktorej sa zúčastňujete na Našej stránke.

7.4 Nevhodné konanie

Svojim správaním či konaním nebudete ovplyvňovať funkčnosť a bezpečnosť Webnode stránok, ani nebudete neprimerane obťažovať či rušiť Našich zamestnancov.

7.5 Identita

Nebudete sa vydávať za inú osobu alebo inštitúciu, ani skresľovať svoj vzťah s danou osobou alebo inštitúciou.

7.6 SPAM

Nebudete propagovať svoje Webnode stránky rozosielaním SPAMu (t.j. e-mailov odosielaných na účty bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov týchto účtov).

7.7 Robotický software

Nebudete používať robotický software (ani žiadny iný software, ktorý nie je Webnode) na tvorbu nových Webnode stránok, ani na prístup či úpravu už existujúcich Webnode stránok.

7.8 Náhradné riešenia

Nebudete používať alternatívne riešenia akéhokoľvek druhu na prekonanie obmedzenia prémiových balíčkov alebo akejkoľvek služby či funkcie Webnode.

8. Duševné vlastníctvo

Všetky materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva alebo obsah materiálov dodávaných ako súčasť Webnode stránok, musia zostať za všetkých okolností súčasťou Našich licencií. Je zakázané používať tento materiál alebo obsah bez Nášho povolenia alebo povolenia od Nášho poskytovateľa licencie. Navyše, máte povolené používať takéto materiály výlučne spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach. Nebudete kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, komerčne využívať, ani inak používať tieto materiály alebo ich obsah pre svoj prínos/zisk, ani nebudete pomáhať iným alebo zjednodušovať im konanie zodpovedajúce činnosti vyššie uvedenej.

Navyše, pokiaľ zaznamenáte akúkoľvek takúto distibúciu alebo komerčné využitie, zaväzujete sa nás o tejto skutočnosti okamžite upovedomiť.

9. Osobné údaje a súkromie

Na rôznych stránkach Webnode môžete byť vyzvaní k zadaniu informácií o Vašej osobe. Spôsob, akým s osobnými údajmi zaobchádzame, nájdete podrobne popísaný na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

10. Porušenie Našich Podmienok

Nedodržanie podmienok uvedených v bode 7 a/alebo zapájanie sa do aktivít, ktoré odporujú alebo sa inak líšia od týchto Podmienok poskytnutia služieb, je predmetom dispciplinárneho konania a trestného stíhania. Rozhodnutie o zahájení disciplinárneho konania (vrátane, ale nie výlučne, prerušenia všetkých služieb) spadá pod kompetenciu Webnode.

Nahláste, prosím, priestupky s ohľadom na Naše súčasné Podmienky poskytovania služieb, Všeobecné podmienky alebo miestné zákony. Pre oznámenie takejto činnosti, prosím, kliknite sem.

11. Prerušenie/ukončenie služieb

Vyhradzujeme si právo okamžite Vám ukončiť alebo pozastaviť Naše služby na dobu neurčitú, v prípade, že porušíte alebo máme dôvod domnievať sa, že pravdepodobne porušujete Naše Všeobecné podmienky. Na základe vlastného uváženia Vám taktiež môžeme Naše služby pozastaviť v prípade, že jednáte spôsobom, ktorý je pre Nás neprijateľný.

12. Zrieknutie sa zodpovednosti

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ UŽÍVATEĽOM, TRETÍM OSOBÁM ČI ICH HARDWARU, KU KTORÝM MOHLO DOJSŤ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO NÁHODOU V DÔSLEDKU ALEBO BEZ OHĽADU NA NAŠE SLUŽBY A/ALEBO PRODUKTY, VRÁTANE SŤAHOVANIA MATERIÁLOV PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH SLUŽIEB. NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA POŠKODENIE UŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN V DÔSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽIŤ NAŠE SLUŽBY A/ALEBO WEB STRÁNKY A/ALEBO PRODUKTY, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO SKUTOČNOSŤOU. Z TOHTO DÔVODU, POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB KONÁTE PODĽA SVOJHO ÚSUDKU, NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDOSŤ. PRETO STE VY VÝYHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA VAŠOM POČÍTAČI, SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ ČI ZA STRATU DÁT V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA MATERIÁLOV.

VYSLOVENE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVATE WEBNODE STRÁNKY, NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ A TIEŽ, ŽE WEBNODE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY SÚ POSKYTOVANÉ V PODOBE „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. BERIETE TAKTIEŽ NA VEDOMIE, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA DOSTUPNOSŤ A/ALEBO FUNKČNOSŤ WEB STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY A/ALEBO MATERIÁLOV, KU KTORÝM VEDIE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY WEBNODE.

12.1 Tretia strana

Nepodporujeme, nezodpovedáme, ani neručíme za obsah, reklamy, produkty alebo služby, dostupné prostredníctvom webových stránok tretích strán.

Akékoľvek transakcie medzi Vami a treťou stranou nachádzajúce sa priamo na Webnode stránkach alebo ich prostredníctvom, vrátane platby a doručenia výrobkov, sprostredkovanie služieb a iných zmlúv, podmienok, záruk alebo zastúpenie v súvislosti s takýmto jednaním sa uskutočňujú medzi Vami a daným subjektom. Preto nie sme zodpovední za stratu/poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniklo na základe takéhoto jednania.

12.2 Zánik záruky

Spoločnosť Webnode AG, jej dcérske spoločnosti a jej poskytovatelia licencií nezastupujú ani negarantujú že

 • (a) Vaše používanie služieb a produktov splní Vaše požiadavky;
 • (b) Vaše používanie služieb a produktov bude neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb či vírusov;
 • (c) Všetky informácie získané v dôsledku Vášho používania služieb a produktov sú presné a spoľahlivé;
 • (d) nedostatky v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek softwaru, ktorý využívate v rámci Našich služieb, budoú opravené;

Žiadne rady ani informácie, či už v ústnej alebo písomnej podobe, získané od Webnode, prostredníctvom Našej stránky alebo z Našich služieb, nedávajú žiadnu záruku, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v podmienkach.

Webnode sa ďalej výslovne zrieka všetkých záruk a podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výhradne, záruk a podmienok týkajúcich sa schopnosti kúpy a predaja, vhodnosti pre určitý účel a nepoškodenia iných.

13. Obmedzenie zodpovednosti

Na základe vyššie uvedeného celkového ustanovenia o Zrieknutí sa zodpovednosti (bod 12), výslovne SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ WEBNODE, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A POSKYTOVATELIA A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NIE SÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNÉ ZA PODMIENOK UVEDENÝCH V ODSTAVCOCH 13.1 AŽ 13.3.

13.1 Všeobecné

Nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, výnimočné či exemplárne škody, ktoré Vám môžu vzniknúť, a to ani v prípade, že sa tak stalo. To zahŕňa, ale nie výlučne, straty zisku (či už vznikli priamo alebo nepriamo), stratu dobrého mena či obchodnej povesti, stratu dát, náklady spôsobené nákupom náhradných výrobkov alebo služieb, alebo iné nehmotné straty.

Škody alebo straty, ktoré Vám môžu vzniknúť, zahŕňajú, ale nie výlučne, straty alebo škody spôsobené v dôsledku:

 • (a) Každého Vášho spoľahnutia sa na úplnosť, presnosť či existenciu akejkoľvek reklamy, alebo v dôsledku akéhokoľvek vzťahu či transakcie medzi Vami a inzerentom či sponzorom, ktorého reklama sa zobrazí počas používania Našich služieb;
 • (b) Akýchkoľvek zmien týkajúcich sa poskytovaných služieb, ktoré môže spoločnosť Webnode urobiť, alebo akéhokoľvek trvalého či dočasného prerušenia v poskytovaní služieb (alebo akejkoľvek funkcie v rámci služieb);
 • (c) Vymazania, poškodenia, alebo zlyhania uchovávania obsahu a ďalších komunikačných dát udržiavaných alebo prenášaných prostredníctvom Vášho používania služieb;
 • (d) Neschopnosti poskytnúť spoločnosti Webnode presné informácie o Vašom účte;
 • (e) Vášho zlyhania pri zabezpečení hesla alebo informácií o účte a ich udržaní v tajnosti;

13.2 Súdna právomoc

Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Webnode voči Vám uvedené vyššie, v odstavci 13.1, platí, či už spoločnosť Webnode bola alebo nebola upozornená alebo oboznámená s možnosťou takéhoto vzniku strát. Taktiež sa na Vás vzťahujú zákonné obmedzenia, ktoré sú vo Vašej súdnej právomoci.

13.3 Informácie poskytované na Webnode stránkach

Nie sme zodpovední ani neručíme za:

 • (a) Materiály napísané užívateľmi, najmä za tie, ktoré sú publikované na blogoch a/alebo fórach. Okrem toho, nepodporujeme tieto materiály a vyhradzujeme si právo sledovať takéto príspevky, rovnako ako, na základe Nášho uváženia, reagovať, vyjadriť, upraviť, odmietnuť publikovať či odstrániť akýkoľvek obsah z blogov alebo fór. Avšak, skutočnosť, že určitý materiál nebol odstránený, neznámená, že s ním súhlasíme alebo ho nejakým spôsobom podporujeme.;
 • (b) Presnosť, načasovanie alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií /vyhlásení na Webnode stránkach, ani za vyhlásenia, rady a/alebo názory užívateľov na blogoch a fórach (s výnimkou v rozsahu požadovanom zákonom). V prípade, že máte akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa konania a/alebo vyhlásenia iného užívateľa, súhlasíte so stíhaním proti tomuto užívateľovi, nie však proti nám.
 • (c) Kvalitu, presnosť ani vhodnosť Webnode stránok, okrem rozsahu, ktorý vyžaduje zákon. Napriek tomu, vynaložíme primerane úsilie, aby sme Vám poskytli Naše služby na čo najprofesionálnejšej úrovni.
 • (d) Akékoľvek Naše podvodné nepravdivé prehlásenia so smrteľnými alebo zdravotnými následkami spôsobené Našou nedbanlivosťou. Nie sme zodpovední ani neručíme za žiadne iné straty / škody, ktoré Vám alebo tretej strane môžu vzniknúť dôsledkom použitia či v súvislosti s vašim používaním Webnode stránok.

14. Proces sústavného zlepšovania

Kvalita Našich služieb a produktov je vo Webnode stredobodom pozornosti, a preto je Náš systém predmetom procesu neustáleho zlepšovania, ako po technologickej, tak i designovej stránke produktu.

15. Spätná väzba

V rámci Našej snahy dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu, Webnode AG, uvíta Vaše komentáre a návrhy týkajúce sa podmienok či pravidiel uvedených v súčasných Všeobecných podmienkach. Pokiaľ si želáte pridať svoj komentár/návrh, kontaktujte Naše oddelenie služieb zákazníkom alebo pošlite e-mail na: podpora@webnode.sk

16. Zmeny podmienok

Spoločnosť Webnode AG si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek upraviť Všeobecné podmienky, aby reflektovali právne, technické a akékoľvek iné zmeny v status quo. Najnovšia aktualizovaná verzia tejto zmluvy je k dispozícii na webových stránkach „www.webnode.com“. Ak zmena týchto podmienok výrazným spôsobom ovplyvní vzťahy medzi Vami a Webnode, budeme Vás o takejto zmene s dostatočným predstihom informovať. Zmeny podmienok môžete odmietnuť s tým, že prestanete používať stránky, produkty a služby Webnode. Dôrazne odporúčame všetkým užívateľom, aby túto zmluvu pozorne prečítali a pravidelne revidovali. Tieto dokumenty vstupujú v platnosť dátumom ich poslednej aktualizácie.

Upozornenie: Pre vaše väčšie pohodlie sa vám vždy snažíme poskytnúť preklady všetkých dokumentov obchodných podmienok. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi anglickou a slovenskou jazykovou verziou týchto zmlúv je anglická verzia rozhodujúca. Anglická verzia je dostupná na www.webnode.com.